08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
 • camera link

  כבלי Camera Link

  intercon1

   

   

  כבלי Camera Link הבנויים מכבלים גמישים ובאיכות גבוהה לפי סטנדרט Camera Link ומאושרים לייצור ע"י הועדה המאשרת את הסטנדרט.

  החברה מספקת מגוון כבלים סטנדרטיים הכוללים:

  • Camera Link
  • Mini Camera Link
  • Camera Over Camera Link

  ושילוב בין סוגי מחברים שונים, כבלים מאריכים ועוד.