08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
 • זיכרון חליפיזיכרון חליפי לכרטיסי SD ו USB FLASH

  כרטיס זיכרון חליפי לכרטיסי SD ו- USB FLASH

  data_key

   

   

  כאשר היישום דורש אחסון של נתונים רבים ורמת אבטחה ועמידות גבוהה, משפחה זו של פתרונות נותנת את המענה המושלם. פתרונות אלו מאפשרים העברת נתונים בפורמט של SD או של USB FLASH בקיבול של  4 GB עד 32 GB  תוך שמירה על רמת בטיחות גבוהה ועבודה בסביבה רועשת. היחידות מתאימות להעברת נתונים ניידת או לאגירת נתוני כניסה במערכות ויישומים דומים.

  סדרות המוצעות לשימוש :

  • UFX Series המחליפות יחידות של USB FLASH
  • DFX Series המחליפות יחידות של כרטיסי SD