08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
 • בקר רטיבות HWg-WLD

  hw

   

   

  בקר רטיבות HWG-WLD הנו בקר עצמאי לחישה של מים. הבקר מיועד לשלוח התראות על דליפת מים באמצעות רשת הIP. הבקר מדווח דרך רשת SNMP על כל דליפה לאורך כבל הסנסורים. הכבל באורך עד 85 מטר כולל רשת של סנסורים אשר מאפשר פיזור הכבל ברצפת החדר ואיתור נזילה בכל מקום בחדר.

 • משפחת בקרי I/O DAMOCLES סדרה 2

  hw

   

   

  משפחת מוצרי DAMOCLES מספקת שליטה ובקרה על I/O באמצעות רשת TCP/IP. היחידות כוללות מגוון אפשרויות ועזרים.
 • בקר סלולרי GT 530 | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי – GT-530

   

  icp_das

   

   

   

  בקר סלולרי GT-530 משמש כבקר SMS חכם ליישומים תעשייתיים וסט פקודות פשוט. הבקר הסלולרי ניזון ממתח סוללה או ספק מתח חיצוני. ומאפשר שימוש במגוון שפות ותומכת ב-UNICODE ופורמט של 7 תווים. משלוח SMS יכול להיות מותנה בזמן, שינוי I/O או מצב מונה מסוים.

   

 • בקר סלולרי תומך מודבס | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי תומך GT-531 – MODBUS

  icp_das

   

   

  בקר סלולרי GT-531 הנו בקר סלולרי מתקדם תומך MODBUS ליישומי M2M תעשייתיים. הבקר מיועד להתחבר ליחידות בקרה שונות, תומך בקוד UNICODE ומאפשר שליחת הודעות SMS באמצעות ממשק MODBUS למגוון שפות. הבקר מאפשר קבלת התראות מידיות למשתמש כאשר הוא נתמך ע"י תוכנת SMS DBS.

 • מערכת בקרה

  בקר סלולרי GT 534 – SMS/GSM

  icp_das

   

   

  בקר סלולרי GT- 534 משמש כבקר סלולרי GSM/SMS חכם ליישומים תעשייתיים וסט פקודות ו- SMS פשוט.
  הבקר ניזונה מסוללה או ספק מתח חיצוני ומאפשר שימוש במגוון שפות ותמיכה ב -UNICODE ופורמט של 7 תווים. הבקר מאפשר יישום של התראות קול עם קבצי קול מוגדרים מראש.המשתמש יכול לנהל את היחידה ממחשב מקומי.
 • בקר סלולרי GT-540P | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי – GT-540P יחידת RTU

  icp_das

   

   

  בקר סלולרי GT-540 הנו בקר סלולרי מתקדם המשמש כ -יחידת RTU המיועדת לשימושים תעשייתיים שונים. הבקר מכיל מיקרופרוססור 32 סיביות מתקדם, 6 כניסות דיגיטליות, 2 יציאות דיגיטליות, כניסה אנלוגית ופורטים של RS232 ו- RS485. הבקר מאפשר העברת המידע לכרטיס SD וכן העברת נתונים באמצעות דואר אלקטרוני. ניתן לשלבו כחלק משרת OPC וכן לתכנת אותו באמצעות ממשק API מתאים.

 • בקר סלולרי SCOM100 | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי מתקדם – SCOM-100

  infinite

   

   

  בקר סלולרי מתקדם – SCOM-100 משמש כבקר התראות SMS ובקרה הכולל I/O אנלוגי ודיגיטלי. הבקר כולל תוכנת קונפיגורציה המאפשרת הגדרת ספי מתח וארועים לצורך שידור התראות SMS. הבקר מאפשר בחירת ייעוד הטלפונים והתאמת תשדורות ה-SMS בהתאם למקור הI/O.

 • בקר סלולרי ARC10 | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי עם התראות – ARC-10

  infinite

   

   

  בקר סלולרי ARC-10 הנו פתרון לקבלת התראות SMS או פיקוד מרחוק באמצעות SMS תוך מתן פתרון מהיר ליישום. הבקר מאפשר שליטה על כניסות לאתרים או לבתים פרטיים וכן מאפשר קבלת התראות במידה ויש חריגות ממצב נתון.

 • בקר סלולרי מופעל סוללות - BSC-50E | ביזיקום בקרים

  בקר סלולרי מופעל סוללות – BSC-50E

  infinite

   

   

  בקר סלולרי BSC-50E הנו בקר סלולרי מתקדם המיועד לעבוד על סוללה למשך 5 שנים. הבקר מאפשר קבלת התראות כאשר משתנה מצב הכניסות שלו. בנוסף, הבקר מאפשר קבלת התראות על מצבי התראה המתוכנתים מראש.