08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

מילון מונחים

מילון מונחים

Access Point (AP)

מתקן קצה המקשר באופן פיזי בין הרשת האלחוטית וזו המכוונת.

Ad hoc mode

זוהי שיטת חיבור בין נקודות ללא שימוש בנקודת גישה. כרטיסי מחשב אלחוטיים משתמשים בשיטה זו כדי לתקשר ביניהם ישירות.

Advanced Encryption Standard (AS)

תקן הצפנה פדרלי התומך בצפנים של 128,192 וגם 256 קילובייט. ה AS הוא רק חלק מתקן האבטחה האמריקאי 802.11 שאושר גם ליצוא.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth פועלת בתחום התדרים של 2.4 ג'יגה הרץ. טווח השידור של תקשורת אלחוט זו נמוך קרא עוד...

מושגי היסוד שחייבים להכיר

אינפרה אדום (IRDA) אמצעי זה עובד בטכנולוגיית אינפרה אדום, מאפשר העברת נתונים בין שני מכשירים תומכים. ה IRDA משמש בעיקר מכשירים סלולאריים עקב טווח קליטה נמוך במיוחד. קצב ההעברה הוא עד ארבע מגה בייטים לשנייה.
(Internet Protocol) IP address כל התקן הנמצא על גבי רשת האינטרנט (TCP/IP) מקבל מעין מחרוזת של ארבעה. מחרוזת זו ייחודית לכל נקודת קצה. במקרים מסוימים היא קבועה אבל לרוב היא משתנה.
Media Access Control (MAC) כל כרטיס רשת או נתב מקבלים כתובת רשת הצרובה עליו. הכתובת באורך קרא עוד...