08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

פריסת מערכת זיגבי בקהילה

עד עכשיו הוסבר על השימוש הטכנולוגי של ZigBee בחיי היום יום שלנו. דיברנו על השימושים השונים של פרוטוקול האינטרנט החדש והיתרונות שלו לעומת הרשתות הקודמות. לא נכנסו לפרטים טכניים. עכשיו נמשיך את הדיון באודות השימוש ב ZigBee בחיי הקהילה שלנו. כמו למשל בכפר, קיבוץ, מושב או אפילו שכונה. זיגבי מספקת מגוון גדול של פתרונות יצירתיים ההופכים את העולם לנגיש הרבה יותר מבעבר.

מהי קהילה?
כדי להציג את השימושים ב ZigBee בחיי הקהילה, נתחיל בהגדרה 'מהי קהילה'. זוהי קבוצה של אנשים החיים באותה סביבה ובעלי מכנה משותף. לצורך הדיון, נשמור על הדיון תוך הגדרת הסביבה כאיזור גיאוגרפי. הקהילה שלנו מורכבת מספקי שירות שהם בעצם בעלי המקצועות והתפקידים אם תרצו: נהג, קבלה, ביטחון, מפעל, חווה, חדר אוכל וכן הלאה.. את המערכת ניתן לפרוש בכול מקום בקהילה ולשמש את כולם.
במערכת המרכזית מרכזים את הזהויות של כל 'ספק'. כל חבר מקבל את הציוד ומרושת לרשת ZigBee. ניתן לאבזר מגוון פריטים ומכשירים בשבב או במשדר כמו בשעון יד, למערכת האזעקה של הרכב, למחשב, לשער, לקולר חיות המשק וכן הלאה. לכל זהות יש קוד אישי ומאפיינים ייחודיים. עוד רגע נדגים את השימושים השונים המתאפשרים באמצעות הרשת החכמה. נתחיל בחיישן. השבב, מכיל כמה חיישנים ומחובר למערכת. ניתן להגדיר למשל לחצן שיפעיל מספר מערכות באופן סימולטני. ניתן לזהות את המיקום של כל שבב בזכות מערכת הטריאנגולציה. אפשר להגדיר התערות ביניים, לדוגמא, במידה והחיישן מתרחק מהבניין נשלחת התרעה א'. במידה והחיישן עובר את השער מתקבלת התרעה ב'. והשבחים ל ZigBee!

אילו פרמטרים החיישן בודק?
ניתן לחבר לשבב חיישנים שונים. כל אחד מהם מיועד לשימוש מסוים לפי הבקשה:
ניתן לחבר מד טמפרטורה למקרה שמדובר בחימום או קירור של חלל.
קוצב לב, מסייע משמעותית למבוגרים.
חיישן אקסלרציה המסוגל לזהות נפילה.
כול מקרה הוא לגופו וניתן להגדיר מראש מהי החריגה באופן אישי לכול פריט. ניתן לייצר רמות שונות של התראה בתלות בפרמטרים ומיקום. בכול שעה ניתן לייצר אלגוריתם שמזהה את מצב הפריטים ויכול לייצר דוח מיקומים, טמפרטורה, מסלול וכו'. אפשר להגדיר חיסרון של הפרמטרים. לדוגמא, אם הרכב כרגע פועל ונוסע, אבל לא צמוד למסלול או סטה ממנו. דוגמא נוספת היא עובד שנכנס בשער אבל לא נמצא במשרד. יש כאן אינספור אפשרויות כמו ילדים שהלכו לאיבוד, רכב חברה שנלקח, מוצר שהועבר לאגף אחר ועוד. ההתרעה יכולה להגיע למשרד, לחמ"ל, לקבלה, הביתה, לקצין הביטחון או אפילו לשירותי החירום. ניתן לשלוח התרעה בצורת שיחה מוקלטת, מסרון או בזימונית.
אין ספק שפרוטוקול האינטרנט החדש ישפיע רבות על אורח החיים שלנו. ZigBee תהפוך את החיים לפשוטים יותר.

הודעות קשורות

ראוטר
ההיסטוריה של הנתב הנייד (הראוטר)

הנתב הנייד או הראוטר כפי שהרוב מכירים אותו, משחק תפקיד חשוב בשמירה על קשר

שילוט דיגיטלי לעסק
5 סיבות העסק שלך צריך שילוט דיגיטלי

שילוט דיגיטלי תופס תשומת לב:

על פי מחקרים כ- 63% מהאנשים טענו כי שילוט דיגיטלי