08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

Thread

digi

 

 

הסטנדרט החדש Thread הנו פרוטוקול לתקשורת אלחוטית הנועד לאזן ולשפר את האספקטים הקריטיים כגון צריכת הספק, אבטחת מידע ויחס מעולה של עלות מול תועלת תוך שמירה על קלות תקשורת ואמינות גבוהה.
ביולי 2015 שחררה קבוצת Thread את המפרט הראשון אשר נועד להשתלב במוצרים קיימים על מנת לזרז את יישום ה-IOT ויישום תקשורת בין מכשירים ליישומי המחר.
המבנה של THREAD מסתמך על סטנדרט IEEE 802.15.4 ויעבוד בתדר 2.4GHZ ובמהירות של 250KBS.
בדף זה תמצאו פרטים רבים שפורסמו ע"י חברת DIGI בנושא ושימוש ברכיבי XBEE של חברת DIGI ליישום התקן החדש.