08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
בקר סלולרי SCOM100 | ביזיקום בקרים
  • בקר סלולרי SCOM100 | ביזיקום בקרים

בקר סלולרי מתקדם – SCOM-100

infinite

 

 

בקר סלולרי מתקדם – SCOM-100 משמש כבקר התראות SMS ובקרה הכולל I/O אנלוגי ודיגיטלי. הבקר כולל תוכנת קונפיגורציה המאפשרת הגדרת ספי מתח וארועים לצורך שידור התראות SMS. הבקר מאפשר בחירת ייעוד הטלפונים והתאמת תשדורות ה-SMS בהתאם למקור הI/O.