08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

משפחת בקרי POSEIDON סדרה 2

hw

 

 

משפחת בקרי "POSEIDON" מאפשרת שליטה ובקרה על I/O או סנסורים אנלוגיים שונים באמצעות TCP/IP. היחידות מסופקות במגוון אפשרויות תוך שימוש במגוון גדול של סנסורים. משפחת בקרי POSEIDON עברה לאחרונה שדרוג וכל המוצרים מסומנים עם הספרה 2 על מנת להדגיש את הסדרה החדשה.