08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
בקר סלולרי GT-540P | ביזיקום בקרים
  • בקר סלולרי GT-540P | ביזיקום בקרים

בקר סלולרי – GT-540P יחידת RTU

icp_das

 

 

בקר סלולרי GT-540 הנו בקר סלולרי מתקדם המשמש כ -יחידת RTU המיועדת לשימושים תעשייתיים שונים. הבקר מכיל מיקרופרוססור 32 סיביות מתקדם, 6 כניסות דיגיטליות, 2 יציאות דיגיטליות, כניסה אנלוגית ופורטים של RS232 ו- RS485. הבקר מאפשר העברת המידע לכרטיס SD וכן העברת נתונים באמצעות דואר אלקטרוני. ניתן לשלבו כחלק משרת OPC וכן לתכנת אותו באמצעות ממשק API מתאים.

  • דפי נתונים
  • מסמכים טכניים
  • מידע נוסף