08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

DisplayLink

 

mimo_monitors

 

 

DisplayLink הינה טכנולוגיה עליה מתבססת משפחת המוניטורים של חברת MIMOMONITOR ומאפשרת העברת גרפיקה על גבי USB סטנדרטי. הטכנולוגיה מאפשרת הרחבת סביבת העבודה על פני מספר מוניטורים בו זמנית תוך התחברות לפורט USB בכל מחשב ובכל מערכת הפעלה.
ניתן להתחבר לעד 6 מוניטורים אבל יחד עם זאת הוכח שגם חיבור של 2 מסכים נוספים תעלה את היעילות בעבודה בצורה משמעותית.

המוניטורים של MIMOMONITORS  תומכים באופן מלא בטכנולוגיה זו ומאפשרים:

  • העברת וידאו ברמה של HDMI
  • העברת של אודיו
  • שימוש במתח המוזן מ USB
  • בקרה על מסך מגע