08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
בקר סלולרי מופעל סוללות – (BSC-50D (AERINOS | ביזיקום בקרים
  • בקר סלולרי מופעל סוללות – (BSC-50D (AERINOS | ביזיקום בקרים

בקר סלולרי מופעל סוללות – (BSC-50D (AERINOS

infinite

 

 

בקר סלולרי BSC-50D הנו בקר סלולרי חסכוני הפועל על סוללה. הבקר מאפשר רישום נתונים וקבלת התראות על מצבים המתוכנתים מראש.