08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
בקר סלולרי מופעל סוללות - BSC-50E | ביזיקום בקרים
  • בקר סלולרי מופעל סוללות - BSC-50E | ביזיקום בקרים

בקר סלולרי מופעל סוללות – BSC-50E

infinite

 

 

בקר סלולרי BSC-50E הנו בקר סלולרי מתקדם המיועד לעבוד על סוללה למשך 5 שנים. הבקר מאפשר קבלת התראות כאשר משתנה מצב הכניסות שלו. בנוסף, הבקר מאפשר קבלת התראות על מצבי התראה המתוכנתים מראש.