08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
בקר סלולרי ARC10 | ביזיקום בקרים
  • בקר סלולרי ARC10 | ביזיקום בקרים

בקר סלולרי עם התראות – ARC-10

infinite

 

 

בקר סלולרי ARC-10 הנו פתרון לקבלת התראות SMS או פיקוד מרחוק באמצעות SMS תוך מתן פתרון מהיר ליישום. הבקר מאפשר שליטה על כניסות לאתרים או לבתים פרטיים וכן מאפשר קבלת התראות במידה ויש חריגות ממצב נתון.