08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

תצוגות LCD הכוללות מסכי מגע וממשק טורי

reach_tech

 

 

פתרונות ליישום מהיר של תצוגות LCD הכוללים מסכי מגע בכל מערכת ייעודית.
הפתרונות כוללים מגוון של תצוגות החל בגודל של 4.3" ועד 12" ומסופקים כפתרונות מודולריים הכוללים:

  • יחידת תצוגה
  • מסך מגע
  • כרטיס בקרה ייעודי לשליטה על התצוגה

כרטיס הבקרה כולל ממשק טורי לחיבור למחשב המארח וזיכרון לאחסון כל הנתונים הגרפיים כולל מסכים, סימנים מיוחדים, לוגואים ונתונים גרפיים נוספים. בנוסף, כולל כרטיס הבקרה מגוון של כלים גרפיים מתקדמים ויכולות מקרו המאפשרים בנייה מהירה של מסכים, סימנים גרפיים ורצף של פקודות מובנות.