08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

סנסור ואוגר נתונים BLUETOOTH

Corintech

אוגר הנתונים אוגר עד 500,000 נתונים של לחות וטמפרטורה. הנתונים מוצגים על גבי תצוגת LCD מקומית וכפתור לחצן המאפשר הצגת הנתונים בתצוגה מתגלגלת של מינימום ומקסימום. בנתונים אפשר לצפות בנוסף גם באפליקציית סמארטפון המותאמת לאנדרואיד.

 

  • דפי נתונים