08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
  • חיישן טמפרטורה עם רגש חיצוני

מד טמפרטורה עם רגש חיצוני WiFi-TP

Corintech

 

 

 

מד טמפרטורה עם רגש חיצוני – WiFi-TP הנו חיישן בעל צג מקומי המודד את הטמפרטורה באמצעות רגש טמפרטורה חיצוני. בנוסף, כל המדדים מוזרמים באמצעות רשת אלחוטית וניתן לראותם על גבי מחשב באמצעות תוכנה ייעודית.