08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
זיכרון מאובטח
  • זיכרון מאובטח
  • זיכרון מאובטח
  • זיכרון מאובטח

כרטיס זכרון מאובטח

data_key

 

 

הזיכרונות המאובטחים שומרים על המידע שלך. מילת הזיהוי הייחודית נצרבת מראש בכל יחידה ומאפשרת זיהוי המשתמש, מניעת העתקה של מידע ומספקת את הרמה הגבוהה ביותר של אבטחת המידע. היחידות מבוססות על יחידות של AMTEL מסוג CryptoMemory ו – CryptoAuthentication המספקות טכנולוגיה מתקדמת ובטיחות מקסימלית.

מארזים אפשריים:

  • SlimLine Token Series
  • Key Series
  •  Plug Series