08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום
זיכרון קשיח
  • זיכרון קשיח
  • מודול זיכרון קשיח
  • מודול זיכרון קשיח

כרטיס זכרון עם ממשק טורי

data_key

 

 

זיכרונות Eeprom וזיכרונות Nor Flash המיועדים לעבודה בתנאי סביבה קשים ומסופקים בקיבול של Kbit 1 ועד MBits 64 מסופקים במגוון של תצורות (Form Factor) כולל המוצר הסטנדרטי המסופק בתצורת מפת או Bar המארז המותאם לתנאי הסביבה הקשים ביותר. הזיכרונות מתחברים בתקשורת טורית הכוללים SPI ,I2C ו- MICROWIRE.

מארזים אפשריים:

  • SlimLine Token Series
  • Bar Series
  • Key Series
  • Plug Series