08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

אוגר נתונים EASY LOG

Corintech

אוגרי נתונים לאגירת נתוני שרשרת אספקה במוצרי מזון, פירות וירקות.
אוגר הנתונים EASY LOG מיועד לתת מענה זול למעקב שרשרת אספקה של מוצרי מזון ומחולק ל-3 קטגוריות
-מזון מקורר
-מזון קפוא
-מוצרים בהבשלה
לחיצה פשוטה על הלחצן והלוגר מתחיל לאגור נתונים עם חיווי של נורת לד המראה שהלוגר במצב אגירה.
במידה והסוללה נחלשת מתקבלת התראה.
חיבור דרך USB למחשב מאפשר הורדת הנתונים והוצאת דוחות ב-CSV ו-PDF.