08-8523548
077-7756001
[email protected]
הזית 11, מושב גן הדרום
  • טאבלטים ווינדוס – ULTRON

    טאבלטים AIO כוללים בתוכם מערכת הפעלה WINDOWS 10 ומיועדים לשימוש ביישומים מגוונים כולל קיוסקים ועמדות מידע, שילוט אלקטרוני ופרסום דיגיטלי. היחידות כוללות תקשורת קווית ואלחוטית לחיבור לכל רשת חיצונית על מנת לאפשר עדכון, החלפה של יידע יחד עם יכולות שליטה במכשיר כולל נעילתו, סגירתו או הפעלתו מחדש.

    קיימות מספר אופציות לסוגי מחשבים שונים ברמות שונות על מנת להתאים לצרכי הלקוח ולכמות המידע המוצג.
    היחידות מגיעות בכמה גדלים לגמישות מקסימאלית.