08-8523548
077-7756001
[email protected]
הזית 11, מושב גן הדרום

בקר IP מתקדם – CIE-H10

sollae_systems

 

בקר CIE-H10 הנו בקר IP מתקדם השולט ב- 8 יציאות ממסר ו – 8 כניסות מוגנות. הבקר מיועד לשמש כבקר ETHERNET מתקדם הניתן לשליטה דרך האינטרנט. הבקר כולל יכולת קונפיגורציה באמצעות תוכנת WEB ייעודית.