08-8523548
077-7756001
[email protected]
הזית 11, מושב גן הדרום

טאבלטים מוקשחים אנדרואיד

 

winmate

 

 

חברת WINMATE מספקת מגוון של פתרונות המיועדים לתת מענה לתצוגות ניידות ולתצוגות המיועדות לעבודה בסביבה קשה ותנאי סביבה קשים. הטאבלטים מוקשחים ומרופדים במסגרת המונעת פגיעה בהם והגנה על המסך. הטאבלטים מיועדים לעבודה עם כפפות, עמידה בגשם ועבודה רציפה בכל מזג אוויר.